årsmøtet 2020

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet 2020

I forbindelse med vedtektsendring foreligger det to forslag fra valgkomiteen på nye kandidater til Felleskjøpet Rogaland Agder sitt styre, kontrollkomite og valgkomite.


Innstilling valg på årsmøtet 2020

Innstilling valg på årsmøtet 2020  (nye vedtekter)

__________________________________________________________________

Publisert 5. mars 2020 - Per Harald Vabø